75-lecie Spółdzielni Samopomoc w Chybiu

Zapraszamy Członków Spółdzielni i pracowników na spotkanie z okazji 75-lecia Spółdzielni.

07.09.2020 o godzinie 17.00.

Wyswitlony zostanie krótki film dotyczący historii i współczesności Spółdzielni.