Walne zgromadzenie członków Spółdzielni

Chybie dnia 16.06.202

Informacja  w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Samopomoc w Chybiu

 

W związku z terminem zwołania Walnego Zgromadzenia naszej Spółdzielni, które powinno się odbyć wg Statutu w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego a termin ten minie 30 czerwca, biorąc pod uwagę to że stan epidemii uniemożliwia zachowanie terminów statutowych Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu sześciu tygodni od odwołania stanu epidemii.

Jeżeli stan epidemii nie zostanie całkowicie odwołany, obowiązki wynikające z Ustawy o rachunkowości nakazują by Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe do 30 września tego roku.

Więc jeśli stan bezpieczeństwa na to pozwoli kierując się troską o najwyższe dobro, czyli ludzkie zdrowie i życie zapewniając wszelkie możliwe zabezpieczenia sanitarne podczas zebrania, i o ile wcześniej stan epidemii nie zostanie odwołany.

Proponujemy zwołać Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Samopomoc Chybie

dnia 29 września 2020 roku .

Informacji udziela Zarząd spółdzielni.

Rada Nadzorcza  Spółdzielni Samopomoc Chybie