Spółdzielnia powstała w połowie ubiegłego stulecia z inicjatywy mieszkańców gminy Chybie. Naszą misją jest stworzenie otwartych na ludzi placówek handlowych położonych w zasięgu ręki.

Kapitał naszej spółdzielni powstał z wpłat członków, którzy wnieśli swoje udziały. Wszyscy członkowie zamieszkują na terenie województwa śląskiego więc kapitał jest w 100% polski.

Zmienialiśmy się wraz z rozwojem gospodarki polski od czasów II wojny światowej aż do czasów współczesnych. Ewaluowaliśmy dostosowując swoje działania do potrzeb lokalnej społeczności. Od istniejących kiedyś, charakterystycznych dla ówczesnej gospodarki masarni, punktów omłotowych, bazy skupu, kiosków spożywczych czy ośrodka „Nowoczesna Gospodyni” do obecnie istniejących placówek handlowych.

Od początku działalności prowadzimy własną piekarnię. W naszych obiektach prowadzona jest działalność gastronomiczna w szeroko znanej, wrosłej w krajobraz gminy restauracji „Smakosz”. Prowadzone są również liczne punkty świadczące usługi dla mieszkańców okolicznych terenów.